Nhật Bản
Tour Nhật Bản 4N4Đ: Tokyo - Narita - Yokohama - Hakone
Nhật Bản 1
Tour Nhật 4N4Đ: Nagoya - Hakone - Tokyo - Núi Phú Sĩ
Tour Nhật Bản 5N5Đ: Osaka - Kyoto - Nagoya - Núi Phú Sĩ - Narita
Tour Nhật Bản 4N4Đ: Osaka - Fukuoka - Beppu - Komamoto - Yufuin